Datakörkortet ECDL

Datakörkortet ECDL är ett kompetensbevis på att innehavaren känner till grundbegreppen inom IT, kan använda en persondator samt behärskar datorns vanligaste användningsområden.
 

Syftet med Datakörkortet ECDL

 • Att främja och uppmuntra grundläggande datorkunskap hos alla.
 • Att höja kunskapsnivån inom IT och kompetensnivån avseende användning av persondatorer.
 • Att öka förståelsen för hur datorer bäst kan användas och ge insikt om fördelarna med användning av datorer.
 • Att öka produktiviteten hos dem som använder datorer i sitt dagliga arbete.
 • Att öka avkastningen på IT-investeringar.
 • Att tillhandahålla ett kompetensbevis på IT-kunskaper som gör det möjligt för alla att bli medlemmar i informationssamhället.

Omfattning

För att få Datakörkortet ECDL krävs det att du får godkänt resultat på tester inom sju olika områden, s k moduler. De fyra första godkända resultaten utgör det som kallas ECDL Start och resulterar i ett diplom som skickas ut automatiskt. När alla sju moduler har godkända resultat erhåller du ett diplom som gäller för hela Datakörkortet och ett plastkort, själva körkortet.

Moduler:
M1 – Allmän IT-kunskap
M2 – Operativsystem och filhantering (t ex Windows 7)
M3 – Ordbehandling (t ex Word 2007)
M4 – Kalkylering (t ex Excel 2007)
M5 – Databaser/List- och registerhantering (t ex Access 2007)
M6 – Presentation (t ex PowerPoint 2007)
M7 – Information och kommunikation (t ex Internet Explorer 8 och Outlook 2007)
 

Testkriterier

Testversioner baserade på Kunskapskrav 5.0
Innehåller 36 frågor. Du har 45 minuter på dig att besvara frågorna. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Testversioner baserade på Kunskapskrav 4.0
Innehåller 36 frågor. Du har 35 minuter på dig att besvara frågorna. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Testversioner baserade på Kunskapskrav 3.0
Innehåller 30 frågor. Du har 30 minuter på dig att besvara frågorna. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.
 

Flera olika testversioner

I varje modul finns många olika testversioner. Exempel: I modul 3 – Ordbehandling, finns bl a Word 97, Word 2000, Word 2003, osv.

Testversioner för kunskapskrav 5.0
Testversioner för kunskapskrav 4.0
 

Tester på andra språk

Förutom svenska tester finns andra språk att tillgå.

ECDL Datakörkortet 5.0:

 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Holländska
 • Finska
 • Rumänska
 • Italienska (endast 2007)
 • Albanska (Frågetext på albanska, arbetsfiler engelska)
 • Bosniska (Frågetext på bosniska, arbetsfiler engelska)

ECDL Advanced 2.0:

 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Holländska