Produkter

På nedanstående länkar kan du läsa mer om våra olika produkter och tester.

Demotest

Demotest av Enlight Candidate. Klicka här.
 

Diagnostester

Diagnostester används som verktyg för att inventera kompetensnivån och gör att utbildningsbehovet kan riktas t o m ända ned på individnivå om så önskas. Testresultaten används ofta som underlag för utbildningsbudgeten. Testerna kan också användas som övningstester inför certifieringen. I bägge fallen reduceras förbrukningen av certifieringstester, dvs det antal tester som krävs för att klara en certifiering.

Testerna finns för alla sju ECDL moduler och består av 68-72 frågor per test. Samtliga testcenter i Sverige har tillgång till Diagnostesterna.
 

Testversioner

Till varje produkt finns ett antal olika testversioner d v s programversioner som testerna baseras på. I modul 3 för Datakörkortet ECDL finns det t ex testversioner för Word 2003, 2007 och 2010. Frågorna i respektive test baseras på kunskapskraven för produkten.
 

Tester utan tidsgräns

För testtagare med särskilda behov t ex dyslektiker, synskadade eller personer som inte har svenska som sitt första språk är tidsgränsen ofta den faktor som innebär att testresultatet inte blir godkänt. Många av dessa testtagare har kompetensen och kunskapen men hinner helt enkelt inte läsa och besvara frågorna inom den bestämda tidsramen.

För dessa testtagare finns en funktion där testledaren kan ta bort tidsgränsen på samtliga tester för den enskilde testtagaren. Det är alltså exakt samma test fast utan tidsgräns. Det syns inte på diplom/körkort att testen varit utan tidsgräns. Det går bra att blanda tester med och utan tidsgräns på sitt datakörkort, d v s om en testtagare redan klarat av en eller ett par tidsbegränsade tester går det bra att fortsätta med tester utan tidsgräns.
 

Godkännandegräns

För samtliga tester gäller det att svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Test med 36 frågor
I ett test som består av 36 frågor måste man svara rätt på 27 frågor för att uppnå godkännandegränsen 75%.

Test med 20 frågor (Light)
I ett test som består av 20 frågor måste man svara rätt på 15 frågor för att uppnå godkännandegränsen 75%.

 

Testresultat

Det är totalresultatet på testet som är det viktiga, inte resultaten per kategori. Mer information här.
 

Kunskapskrav

Syllabus för alla produkter. Läs mer här.