Om ECDL

ECDL Foundation

ECDL Foundation är en stiftelse som står bakom det ledande internationella certifieringsprogrammet ECDL, European Computer Driving License. Stfitelsen arbetar för en användning av informations- och kommunikationsteknik som stärker och utvecklar individer, organisationer och samhälle genom olika certifieringar av hög kvalitet. Ett ECDL-certifikat är ett kunskapsbevis för  de vanligaste datorprogrammen som t ex Word, Excel, PowerPoint och operativsystem som Windows.

Stiftelsen har sitt säte i Dublin, men i styrelsen är flera nationaliteter representerade. Stiftelsens uppgift är även att säkerställa att ECDL-testningen fungerar enligt fastställda regler i samtliga länder samt att sammanställa kunskapskrav (Syllabus) för ECDL.

ECDL Sverige är en av 148 medlemsländer utspridda över hela världen, och verkar i direkt samarbete med ECDL Foundation. EnlightKS har utvecklat det webbaserade testsystemet som används av  ECDL Sverige och många andra ECDL länder.