2006-03-17
Ny logotyp

Under våren kommer ECDL:s logotyp att ändras, först på vår hemsida (klart), sedan på samtliga trycksaker som körkort, diplom m m.

2006-01-30
Nytt administrationssystem - ET 2.5

Nytt administrationssystem för ECDL körs igång idag. Till en början arbetar testcentren i ett övergångsgränssnitt, under våren fasas alla testcenter successivt över till det fullständiga systemet; ET2.5.

2005-10-31
Datakörkortet på Skolforum

DF Datakörkortet finns representerade med en monter på Skolforum-mässan i Älvsjö. Många nya skolor anmäler sitt intresse att bli testcenter för ECDL.

2005-03-02
Datakörkortet Light

Datakörkortet Light, version 2, släpps. Testerna baserar sig på Win XP, Internet Explorer 6.0, Outlook 2003 och Word 2003. Testerna har utökad testtid, till 45 minuter, men samma antal frågor som tidigare, d v s 20 st/test.

2005-03-02
3 000 000 körkortstester

I veckan gjordes det tremiljonte testet för ECDL Datakörkortet i Sverige. Det bekräftar att datakörkortet fortfarande är det utan konkurrens dominerande kunskapsbeviset för personligt IT-kunnande. Hittills har över 300 000 tagit datakörkortet i Sverige och många fler är på gång. I näringslivet, offentlig sektor och i skolan har datakörkortet bevisat nyttan av en enhetlig standard för grundläggande IT-kunskap.