Security

Informationssäkerhet har fått ett starkare fokus än på mycket länge. Virusangrepp, informationsförluster och läckor har fått många företagsledare att se över den interna IT-säkerheten. Information är ju oftast viktig att sprida men viss företagsspecifik information är ju av konkurrensskäl mycket konfidentiell och måste således behandlas och bevaras med säkerhet. Mycket pengar har satsats på interna säkerhetssystem (virusskydd, brandväggar, säkerhetspolicyn m m) men hur ofta är de anställda ens medvetna om denna och än mindre införstådda med hur de ska tillämpa denna i praktiken?

Välj typ av media till vänster i menyn.

För att se kunskapskraven, klicka här.