Light

Light är avsett för dig som tycker att kunskapskraven för Datakörkortet ECDL är alltför omfattande att börja med. Det kan ses som en introduktion till Datakörkortet ECDL. Kunskapskraven innehåller grundläggande moment som är nödvändiga för att kunna använda en persondator. Språket i frågorna är förenklat och många av frågorna är visuella för att minska textmängden.

Välj version av kunskapskraven (syllabus) i menyn till vänster.