ECDL Advanced

ECDL Advanced är en naturlig förlängning av ECDL konceptet. Som i allt certifierande av kunskap är det primära syftet att öka den enskildes attraktionsförmåga på arbetsmarknaden. ECDL Advanced är ECDL-tester på en högre nivå.

Välj version av kunskapskraven (syllabus) i menyn till vänster.