Titel Module Company name
Allmän IT-kunskap, Internet, Frameh Modul 1: Allmän IT-kunskap Framehouse AB
Windows XP, Internet, Frameh Modul 2: Operativsystem och filhantering Framehouse AB
Word 2003, Internet, Frameh Modul 3: Ordbehandling Framehouse AB
Excel 2003, Internet, Frameh Modul 4: Kalkylering Framehouse AB
Excel 2003 Databas, Internet, Frameh Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Framehouse AB
Access 2003, Internet, Frameh Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Framehouse AB
PowerPoint 2003, Internet, Frameh Modul 6: Presentation Framehouse AB
Internet Explorer 6/Outlook 2003, Internet, Frameh Modul 7: Information och kommunikation Framehouse AB
PowerPoint 2003, Internet, Libendo Modul 6: Presentation Libendo Education AB
Internet Explorer 6/Outlook 2003, Internet, Libendo Modul 7: Information och kommunikation Libendo Education AB
Windows XP, Internet, Libendo Modul 2: Operativsystem och filhantering Libendo Education AB
Word 2003, Internet, Libendo Modul 3: Ordbehandling Libendo Education AB
Excel 2003, Internet, Libendo Modul 4: Kalkylering Libendo Education AB
Access 2003, Internet, Libendo Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Libendo Education AB
Excel 2003 Databas, Internet, Libendo Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Libendo Education AB
Lotus Notes 6.5, Internet, Libendo Modul 7: Information och kommunikation Libendo Education AB
Access 2003, Internet, Docendo Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Docendo
Internet Explorer 6.0/Outlook 2003, Internet, Docendo Modul 7: Information och kommunikation Docendo
Allmän IT, Internet, Docendo Modul 1: Allmän IT-kunskap Docendo
Windows XP, Internet, Docendo Modul 2: Operativsystem och filhantering Docendo
Word 2003, Internet, Docendo Modul 3: Ordbehandling Docendo
Excel 2003, Internet, Docendo Modul 4: Kalkylering Docendo
Excel 2003 Databas, Internet, Docendo Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Docendo
Access 2002 XP, Internet, Docendo Modul 5: Databaser/List- och registerhantering Docendo
PowerPoint 2003, Internet, Docendo Modul 6: Presentation Docendo