Läromedel

Flera olika förlag och utbildningsleverantörer väljer att anpassa sina läromedel/kursmaterial för ECDL. ECDL Sverige erbjuder förlagen en certifiering av dessa läromedel. Vid certifieringen kontrolleras att samtliga punkter i kunskapskraven för ECDL täcks in av läromedlet. Syftet med certifieringen är att säkerställa att en elev som går igenom läromedlet ska kunna tillägna sig den kunskap som krävs för att klara det certifieringsprogrammen från ECDL, samt för Light och Security.  

För att veta mer om processen att certifiera läromedel, klicka här.

VId certfiering av läromedel är det tillåtet att använde Godkända logotyper i det certifierade läromedlet, dessa förmedlas separat efter behov.

Här till vänster i menyn kan du söka efter certifierat läromedel/kursmaterial.