Viktig information: ecdl.se stängs, inga nya testcenter

Datum: 
Mon, 2020-03-23

Ecdl.se kommer att stängas ner 31 maj 2020. Vi gör detta pga det rådande marknadsläget för ECDL i Sverige. Antalet testcenter har minskat kontinuerligt under de senaste åren. Vi kommer heller inte att under överskådlig tid genomföra testledarutbildningar eller lägga in nya testcenter.

Tester kan fortfarande genomföras på https://ecdlse.psionline.com/

 

Mvh

ECDL Sverige