Varför certifiera dig?

Ett ECDL-certifikat ger ett bevis på kompetens, stärker självförtroendet och är ett bra konkurrensmedel. OBS: Vi utfärdar inte längre plastkort utan endast diplom. Diplomen skickas inte ut automatiskt utan ni behöver kontakta supporten via intl-support@psionline.com.

ECDL för privatpersoner:

  • Definierar färdigheter och kunskaper en användare behöver för att använda en persondator effektivt
  • Är lämplig för alla kunskapsnivåer, nybörjare som avancerad användare
  • Är aktuell, relevant och i linje med marknadens behov och tekniska framsteg
  • Är en internationell standard
  • Genomförs enligt strikta kvalitetssäkringsstandarder

ECDL för organisationer och företag:

  • Ett verktyg för att jämföra arbetstagares färdigheter och bygga en plan för utbildning
  • Ett effektivt sätt att höja motivationen inför en utbildningsinsats
  • En möjlighet att mäta utbildningens kvalitet
  • Ett sätt att mäta avkastningen på investeringar i utbildning
  • Ett bevis på kompetens