Testversioner för Syllabus 5, Datakörkortet ECDL

Modul 1 - Allmän IT-kunskap
Allmän IT/Basic IT

Modul 2 - Datoranvändning och datorbehandling
MS Windows XP
MS Windows Vista
MS Windows 7

Modul 3 - Text- och ordbehandlingsprogram
MS Word 2003
MS Word 2007
MS Word 2010

Modul 4 - Kalkylprogram
MS Excel 2003
MS Excel 2007
MS Excel 2010

Modul 5 - Databasprogram
MS Access 2003
MS Access 2007
MS Access 2010

Modul 6 - Presentationsprogram
MS PowerPoint 2003
MS PowerPoint 2007
MS PowerPoint 2010

Modul 7 - Information och kommunikation
IE6/Outlook 2003
IE7/Outlook 2007
IE8/Outlook 2007
IE8/Outlook 2010