Testversioner för Syllabus 4, Datakörkortet ECDL

Modul 1 - Allmän IT-kunskap
Allmän IT/Basic IT

Modul 2 - Datoranvändning och datorbehandling
MS Windows XP
MS Windows Vista

Modul 3 - Text- och ordbehandlingsprogram
MS Word 2002 XP
MS Word 2003
MS Word 2007

Modul 4 - Kalkylprogram
MS Excel 2002 XP
MS Excel 2003
MS Excel 2007

Modul 5 - Databasprogram
MS Acess 2002 XP
MS Acess 2003
MS Access 2007
MS Excel DB 2002 XP
MS Excel 2003
MS Excel 2007 DB

Modul 6 - Presentationsprogram
MS PowerPoint 2002 XP
MS PowerPoint 2003
MS PowerPoint 2007

Modul 7 - Information och kommunikation
IE6/Outlook 2002 XP
IE6/Outlook 2003
IE 7/Outlook 2007