Testversioner för ECDL Advanced

Advanced Syllabus 1.0
ECDL Advanced Word Processing: MS Word 2000, MS Word 2002 XP
ECDL Advanced Spreadsheets: MS Excel 2000, MS Excel 2002 XP

Advanced Syllabus 2.0 - enbart på engelska
ECDL Advanced Word Processing: MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010
ECDL Advanced Spreadsheets: MS Excel 2003, MS Excel 2007, MS Excel 2010

Det finns även Diagnostester för Advanced 2.0 på engelska!