Testtagare

Viktig information: ecdl.se stängs, inga nya testcenter

Ecdl.se kommer att stängas ner 31 maj 2020. Vi gör detta pga det rådande marknadsläget för ECDL i Sverige. Antalet testcenter har minskat kontinuerligt under de senaste åren. Vi kommer heller inte att under överskådlig tid genomföra testledarutbildningar eller lägga in nya testcenter. Tester kan fortfarande genomföras på https://ecdlse.psionline.com.

Här loggar du in för att starta ECDL-testningen. Samtliga certifierande tester måste genomföras på ett av ECDL Sverige auktoriserat Testcenter och i närvaro av en Certifierad Testledare. Diagnostester kan du ta från vilken dator som helst utan en Certifierad Testledare.

Logga in med dina uppgifter nedan. För certifierande test loggar Testtagaren in först och väljer test. Därefter loggar Testledare/Testövervakare in.

Saknar du användarnamn eller lösenord? Tag kontakt med din testledare!

Regler vid testtillfälle, klicka här.

Här kan du kontrollera om din dator uppfyller systemkraven för att ta test!

Login

In English
Use the log-in above to start an ECDL-test. All Certification tests must be performed at an Authorized Test Centre and with a Certified Test Leader present. Diagnostic tests can be taken from any computer without the presence of a Certified Test Leader.
 

 

Schemalagda underhåll på testservern/Scheduled system maintenance

Testservern har begränsad tillgänglighet mellan 20:00 - 07:00 (CET) pga dagliga back-up rutiner.

In English
The test server will have limited availability between 20:00 - 07:00 (CET) due to daily back-up routines.
 

Du kan ta ett gratis demotest här (OBS MS Office Word, Excel och PowerPoint krävs för att kunna genomföra testerna):

ECDL Demotest Office 2003

ECDL Demotest Office 2007

ECDL Demotest Office 2010

Relaterade länkar