Studie pekar på skillnader i datorkunskaper

Datum: 
Wed, 2014-10-29

Resultat från en studie om digital kompetens visar att år 2012 hade 25% av befolkningen i Sverige låg eller ingen digital kompetens, jämfört med 47% för EU-genomsnittet.

Även om Sverige uppvisar bättre siffror än genomsnittet inom EU visar undersökningen att det fortfarande finns grupper som halkat efter i digital kompetens. Läs mer om undersökningen här.