Starta testcenter

Testcentret - platsen där man ECDL-certifierar sig

Alla ECDL-tester genomförs på ett testcenter som auktoriserats för ECDL av ECDL Sverige genom EnlightKS. Det finns ca 300 Auktoriserade Testcenter i Sverige. Många testcenter är också utbildningsleverantörer vilket gör att testtagaren kan få både utbildning och certifiering på samma ställe. Testcentren auktoriseras enligt kriterier fastställda av ECDL Foundation.

Ett företag eller en organisation som vill bli testcenter för ECDL måste uppfylla följande krav:

  • Gällande F-skattebevis
  • Minst en fast anställd
  • Av EnlightKS minst en certifierad testledare som är ansvarig för testverksamheten och har e-postadress
  • Fast utbildningslokal
  • Teknisk plattform inklusive Internetuppkoppling enligt systemkrav från EnlightKS
  • Inte bedriva eller ha ekonomiska intressen i verksamhet som konkurrerar med ECDL
  • Följa DFs föreskrifter samt i övrigt verka i enlighet med ECDL-konceptets intentioner

Testcenteransökan (PDF, 62 KB)
 

Testledare

För att ett företag eller en organisation ska bli auktoriserat som testcenter för ECDL krävs det enligt internationella regler att minst en person blir certifierad testledare. Den certifierade testledaren är ansvarig för att reglerna för testverksamheten följs, för administration av tester och testtagare samt support till testtagarna.

Testledarcertifieringen är en en-dagsutbildning i ECDL Sveriges regi och genomförs över nätet.

Certifieringen är personlig. Skulle ett testcenter stå utan en certifierad testledare måste en ny person anmälas till utbildningen snarast, annars kan testcentrets rätt att genomföra ECDL-tester dras in.

Du som redan är certifierad testledare men vill fräscha upp dina kunskaper, kan anmäla dig till testledarutbildningen till ett lägre pris.

Betalnings- och beställningsmodeller ECDL Sverige

Förbrukningsmodellen
Testcentret förbrukar tester utan begränsningar och faktureras månadsvis efter förbrukning. Skills Cards beställs av testcentret och faktureras en gång per månad.
Test- och Skills Cardspriserna är fasta.

Förbeställningsmodellen
Innebär att testcentret beställer och faktureras för tester i förväg istället för faktureras månadsvis efter förbrukning. Testförbrukningen hanteras i testsystemet och kallas för ”enheter”.

Testerna beställs via telefon, e-post eller fax. Skills Cardspriserna är fasta och beställs som vanligt och faktureras en gång per månad.

Förbeställningsmodellen är det billigaste sättet att köpa tester från oss eftersom vi kan erbjuda mängdrabatter. Som testcenter får ni det lättare att budgetera, samt enklare total kontroll på hur testerna förbrukas.

Skolpaket 1 & 2
Gäller för skolor och komvux, vilka togs fram för att underlätta budgetering. Paketen innebär att testcentret betalar ett enhetligt pris som inkluderar obegränsad testförbrukning.

Skolpaket 1 – Certifierande tester
Testcentret köper ett visst antal Skills Cards enligt prisstege tillsammans med ett visst antal certifieringstester. Priset innebär obegränsad testförbrukning för det köpta antalet Skills cards.

Skolpaket 2 – Cert och Diag
Samma som ovan men testcentret köper förutom certifieringstester även diagnostester.

För ytterligare information om de tre modellerna ovan var vänlig kontakta oss.

Relaterade länkar: