Skolpaket

Datum: 
Mon, 2008-03-10

För skolor/komvux har vi tagit fram paketlösningar som inkluderar diagnostester och/eller certifieringstester. Paketen bygger på fast pris oavsett hur många tester som tas och ska göra det enklare för skolorna att budgetera för Datakörkortet.