Situation Stockholm blir testcenter för Datakörkortet

Datum: 
Fri, 2006-03-17

Under 2006 kommer DF Datakörkortet AB att sponsra de av Situation Stockholms försäljare som vill certifiera sina datorkunskaper efter genomförd datautbildning. Certifieringen, Datakörkortet Light, är en vedertagen standard på arbetsmarknaden.