Security - M12 IT Security

M12 IT Security – mäter dina kunskaper inom IT-säkerhet

Den 14:e januari 2013 införde vi en helt ny modul för ECDL Flex som ersätter Security, produkten som krävde eget skillscard.

Valfriheten blir därmed ännu större, det går bra att byta ut en av de välbekanta 7 ECDL-modulerna mot M12 IT-Security och få ECDL-diplom.

För mer information, gå till produktisdan för ECDL Flex.