Regler vid testtillfälle

Följande regler gäller vid certifierande testtillfälle:

  • Legitimation ska visas för att styrka identiteten.

  • Testtagare får inte prata med varandra under testtillfället.

  • Testtagare får inte titta på annan skärm under testtillfället.

  • Testtagare får inte lämna testlokalen under testtillfället.

  • Testtagare får inte ha tillgång till hjälpmedel såsom exempelvis böcker, pärmar eller annan dokumentation under testtillfället.

  • Mobiltelefoner måste vara avslagna och får inte användas under testtillfället.

  • Frågor från testtagare till testledare under ett testtillfälle får endast röra informativa eller tekniska saker, t ex hur en fråga ska tolkas av språkhinder.

  • Testtagare bör bli informerade om testtiden. Testtagare får av testsystemet påminnelse om återstående testtid vid två tillfällen, när det är 10 respektive 5 minuter kvar.

  • En testledare/testövervakare måste finnas i salen under hela testtillfället.