Produktplan

 Produkt/Aktivitet    Status  Kommentar
Advanced tester Office 2003, 2007 och 2010 för Modul 3-6   Klart  Dock ännu så länge enbart på engelska! Oklart om och när svenska kommer.
Lighttester 2010  Klart  
Windows 7   Klart  Alla testledare har fått tillgång till nya Modul 2 tester, Cert och Diag, för Windows 7
MS Office 2010  Klart