Läromedelscertifiering

Arbetsgång

  1. ECDL Sverige får en förfrågan samt ett exemplar av läromedlet från förlaget/företaget. Format: Tryckt produktion (bok, häfte el dyl), webbaserat (med dedikerat lösenord) eller cd-rom (ibland med lösenord). TIPS! Gå igenom ert material och stäm av med den syllabus (kunskapskrav) som det avser. Detta spar tid och pengar.
    Kraven finns för nerladdning här.
  2. ECDL Sverige  skickar en mall med e-post. Mallen ska fyllas i med sidhänvisningar och återsändas till ECDL Sverige.
  3. ECDL Sverige utför certifieringen. I genomsnitt kräver genomgången 1-2 timmar per material. Webbaserat och cd-rom tar något längre tid.
  4. Efter genomgång och jämförelse med kunskapskraven ges läromedlet en bedömning; godkänd/ej godkänd. Räkna med ca 1 vecka för besked. ECDL Sverige skickar certifieringsblanketten med bedömningen till förlaget. Om det ej är godkänt anges anledningen till detta. Om läromedlet blivit godkänt skickas också den certifieringslogotyp som förlaget har rätt att trycka på omslaget till läromedlet, se logotyper.
  5. ECDL Sverige fakturerar förlaget för certifieringsarbetet plus en administrativ kostnad.

Skicka din förfrågan till intl-support@psionline.com

Kostnad

1 200 kr/tim