FAQ - vanliga supportärenden

PROBLEM: Java har inaktiverats i Google Chrome webbläsare
Har du uppdaterat till version 42 (42.0.2311.87) eller nyare av Google Chrome (April 2015) måste du aktivera plugin-program innan ECDL-tester kan köras.
 
Förslag på lösning:
 
 • I adressfältet skriver du chrome://flags/#enable-npapi
 • Klicka sedan på konfigurationsalternativet Enable NPAPI 
 • Klicka på Relaunch-knappen som nu visas längst ner på konfigurationssidan
 • För mer information vänligen se: https://java.com/en/download/faq/chrome.xml#npapichrome

PROBLEM: Testtagare kan inte logga in
Förslag på lösning:

 • Log in skiljer på versaler och gemena, t ex är bokstaven ‘O’ angiven istället för siffran ‘0’ or vice versa, l (gement L) istället för I (versalt i)
 • Mellanslag i, före eller efter användarnamnen
 • Fel lösenord
 • Testtagaren är på fel inloggningssida

PROBLEM: Login spärrat
Förslag på lösning:

 • Testtagarkontot har blivit spärrat pga av för många inkorrekta inloggningsförsök med fel lösenord. Återställ inloggningsförsök.

PROBLEM: Test kraschar eller ”fryser”
Förslag på lösning:

 • Förmodligen fel på förbindelsen mellan testtagaren och testservern. Kolla att internet fungerar. Stäng ner samtliga webbläsare, logga in igen försök på nytt. Dylika problem är ofta temporära. Om problem fortfarande kvarstår behöver ni först kontakta er interna support och sedan EnlightKS support.

PROBLEM: TT kan inte starta test
Förslag på lösning:

 • Troligen en gräns satt av något slag. Kolla Gränser på flikarna Gränser och Tilldelningar.