ECDL Upgrade

Upgrade är avsett för dig som vill uppgradera ditt certifikat med nya programversioner. Kanske tog du ditt Datakörkort ECDL i Office 97 för några år sedan, och vill nu testa dig i t ex Office 2007 Vista.

Om du vill göra en uppgradering köper du ett Upgrade Skills Card på ditt testcenter. Testledaren kopplar det till ditt Testtagar-ID och tilldelar dig de nya tester du vill göra inom ramen för uppgraderingen. När du är klar med alla tester meddelar du testledaren som i sin tur initierar tryckning av ett nytt certifikat åt dig. När uppgraderingen är klar är uppgraderingskortet förbrukat. OBS! Du måste ha klarat hela originalcertifikatet, t ex ECDL Start eller Datakörkortet ECDL, för att kunna göra en uppgradering.
 

Uppgradera en produkt i taget

Du uppgraderar en produkt (ej modul) i taget och det krävs ett Upgrade Skills Card för varje uppgradering. Du kan uppgradera dina diplom/körkort hur många gånger som helst.

 

Diplom och Datakörkort

På diplomet skrivs de tre senast godkända testversionerna (t ex Word 97, Word 2003) för respektive modul. På plastkortet för ECDL Datakörkortet skrivs enbart den senast godkända testversionen per modul.

 

Omfattning

Alla produkter förutom ECDL Start och ECDL Flex kan uppgraderas.