ECDL Start

ECDL Start är en delmängd av Datakörkortet ECDL och kan ses som en inkörsport till ECDL Datakörkortet.

ECDL Start är ett intyg på att innehavaren genomfört tester med godkänt resultat i fyra av de sju modulerna som ingår i Datakörkortet ECDL. Testtagaren bestämmer själv vilka fyra moduler som ska ingå. Det är de första fyra modulerna som testtagaren får godkänt resultat i, som trycks på diplomet ECDL Start.
 

Moduler i Datakörkortet ECDL:

M1 – Allmän IT-kunskap
M2 – Operativsystem och filhantering (t ex Windows 7)
M3 – Ordbehandling (t ex Word 2007)
M4 – Kalkylering (t ex Excel 2007)
M5 – Databaser/List- och registerhantering (t ex Access 2007)
M6 – Presentation (t ex PowerPoint 2007)
M7 – Information och kommunikation (t ex Internet Explorer 8 och Outlook 2007)
 

Testkriterier

Testversioner baserade på Kunskapskrav 5.0
Innehåller 36 frågor. Du har 45 minuter på dig att besvara frågorna. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Testversioner baserade på Kunskapskrav 4.0
Innehåller 36 frågor. Du har 35 minuter på dig att besvara frågorna. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.

Testversioner baserade på Kunskapskrav 3.0
Innehåller 30 frågor. Du har 30 minuter på dig att besvara frågorna. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd.
 

Flera olika testversioner

I varje modul finns många olika testversioner. Exempel: I modul 3 – Ordbehandling, finns bl a Word 97, Word 2000, Word 2003, osv.

Testversioner för kunskapskrav 5.0
Testversioner för kunskapskrav 4.0