ECDL Advanced

*OBS - DENNA MODUL ERBJUDS EJ LÄNGRE*

ECDL Advanced är en naturlig förlängning av ECDL konceptet. Som i all certifierande av kunskap är det primära syftet att öka den enskildes attraktionsförmåga på arbetsmarknaden. Vi tror oss genom denna produkt bidra till att den höga datormognad som Sverige är internationellt känd för, nu tar ytterligare ett kliv framåt. ECDL Advanced är ECDL-tester på en högre nivå.
 

Syfte

 • Att tillgodose behovet av ökad kompetens, hos individer såväl som företag samt organisationer och offentliga myndigheter
 • Att tillgodose de önskemål som utbildningsmarknaden ställer
   

Målgrupp

 • Alla som kommer i kontakt med datorer
 • Alla som tagit ECDL eller har motsvarande kunskap
 • Alla som vill ha fördjupade kunskaper i de specifika programvarorna
   

Omfattning

ECDL Advanced omfattar, beroende på Syllabus (se under Testkriterier), fyra fristående tester i ordbehandling (ECDL Advanced Word Processing), kalkylering (ECDL Advanced Spreadsheets), presentation (ECDL Advanced Presentation) och databas (ECDL Advanced Database).

Kunskapsnivån följer i stort sett de fortsättnings- och påbyggnadskurser som bedrivs hos utbildningsföretagen på den svenska marknaden.
 

Testkriterier

Advanced Syllabus 1.0
Testerna består av 40 frågor som du har 40 minuter på dig att besvara. Du måste svara rätt på 75% av frågorna för att bli godkänd, d v s 30 frågor.

Advanced Syllabus 2.0
Runt 20 frågor med tidsgräns på 60 minuter. Består enbart av den nya interaktiva testfrågetypen In-Application, dvs testet utförs i den applikation testet tas i. 75% rätt gäller för godkännande. Just nu finns Advanced-testerna för 2.0 enbart på engelska.
 

Testversioner

Advanced Syllabus 1.0 och 2.0
 

Tester på andra språk

Förutom svenska tester för syllabus 1.0 finns andra språk att tillgå för ECDL Advanced 2.0:

 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Holländska

Tyvärr erbjuder vi inte Advanced 2.0 på svenska.