Datakörkortet Light

Datakörkortet Light är avsett för dig som tycker att kunskapskraven för Datakörkortet ECDL är alltför omfattande att börja med. Det kan ses som en introduktion till Datakörkortet ECDL. Kunskapskraven innehåller grundläggande moment som är nödvändiga för att kunna använda en persondator. Språket i frågorna är förenklat och många av frågorna är visuella för att minska textmängden.
 

Omfattning

För att få Datakörkortet Light krävs det att du har godkända testresultat i tre moduler:

L1 – Allmän IT-kunskap och operativsystem
L2 – Internet och e-post
L3 – Ordbehandling
 

Testkriterier

Version 1 (v 1):
Varje test innehåller 20 frågor som du har 30 minuter på dig att besvara. För att få godkänt krävs det att du svarar rätt på 75% av frågorna, d v s på minst 15 av de 20 frågorna.

Version 2 (v 2):
Varje test innehåller 20 frågor som du har 45 minuter på dig att besvara. För att få godkänt krävs det att du svarar rätt på 75% av frågorna, d v s på minst 15 av de 20 frågorna.
 

Testversioner

Modul 1 Light v 1:

 • Användning av datorn och Windows 2000
 • Användning av datorn och Windows 2002 XP

Modul 1 Light v 2:

 • Användning av datorn och Windows XP

Modul 1 Light v 3:

 • Användning av datorn och Windows 7

Modul 2 Light v 1:

 • IE5/Outlook 2002 XP (med Win 2000)
 • IE5/Outlook Express 2002 XP (med Win XP)

Modul 2 Light v 2:

 • IE6/Outlook 2003

Modul 2 Light v 3:

 • IE8/Outlook 2010

Modul 3 Light v 1:

 • Word 2002 XP (med Win 2000)
 • Word 2002 XP (med Win XP)

Modul 3 Light v 2:

 • Word 2003

Modul 3 Light v 3:

 • Word 2010

Version 1 gäller Win 2000/Win XP och Office 2002 XP.
Version 2 gäller Win XP och Office 2003.
Version 3 gäller Windows 7 och Office 2010