Dataföreningen i Sverige och Enlight i nytt samarbete

Datum: 
Fri, 2007-09-21

Dataföreningen i Sverige och DF Datakörkortet har tecknat ett uppdragsavtal med Enlight varigenom Enlight, från och med oktober 2007, med exklusivitet på den svenska marknaden kommer att marknadsföra och sälja ECDL-datakörkortet mot svenska testcenters för DF Datakörkortets räkning. Enlight kommer dessutom att ansvara för utförande och tillhandahållande av drift, support och helpdesk för ECDL-datakörkortet.